Αυτόματο πότισμα

Ένα από τα πιο σημαντικά-απαραίτητα στάδια στην κατασκευή ενός κήπου, είναι η μελέτη και η εγκατάσταση του αυτόματου ποτιστικού συστήματος, που θα παρέχει στον κήπο το πιο αναγκαίο για την επιβίωσή του στοιχείο, το ΝΕΡΟ.

Ο σκοπός της λειτουργίας ενός αρδευτικού συστήματος σε μπαλκόνι ή σε κήπο είναι να ποτίσει εγκαίρως τα φυτά και τον χλοοτάπητα με την απαιτούμενη ποσότητα νερού που χρειάζεται, προκειμένου να διατηρούνται στην άριστη δυνατή κατάσταση, κάτω από δεδομένες κλιματολογικές συνθήκες (π.χ. καύσωνας). Ταυτόχρονα, η διανομή του νερού πρέπει να είναι ομοιόμορφη και ισομερής χωρίς να υπερβαίνει το βαθμό διηθήσεως του εδάφους, εάν πρόκειται για χλοοτάπητα και φυτά στο έδαφος ή το βαθμό διηθήσεως του χώματος εάν πρόκειται για φυτά σε γλάστρα. Σήμερα αποτελεί επιτακτική ανάγκη ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση ενός σύγχρονου αρδευτικού συστήματος το οποίο θα υποστηρίζει τις ανάγκες του σήμερα αλλά εάν είναι δυνατόν και τις μελλοντικές ανάγκες του κήπου σε νερό άρδευσης. Τέλος, τα χαρακτηριστικά του καλού αρδευτικού συστήματος συμπληρώνονται από το μικρό κόστος εγκαταστάσεως, την ευκολία λειτουργίας και την εξοικονόμηση νερού που επιτυγχάνει. Ο τύπος των αυτοματισμών και η μέθοδος άρδευσης (υπόγειος ή επίγειος) που θα επιλεγούν εξαρτάται άμεσα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χώρου και βέβαια από τις επιθυμίες του ιδιοκτήτη. Υπάρχουν διαθέσιμα σήμερα πολλά είδη συστημάτων, εξοπλισμών και μεθόδων αυτομάτου ποτίσματος.

Οι βασικές αρχές σύμφωνα με τις οποίες θα πρέπει να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί ένα σύγχρονο αυτόματο πότισμα είναι οι εξής:

  • Εξοικονόμηση & ορθολογική διαχείριση νερού.
  • Εξοικονόμηση χρόνου ιδιοκτήτη ή συντηρητή.
  • Χαμηλό κόστος εγκατάστασης & λειτουργίας.
  • Μέγιστο βαθμό σχέσης κόστους – απόδοσης.
  • Σύγχρονος & αξιόπιστος εξοπλισμός , υλικά & εξαρτήματα αυτόματου ποτίσματος.
  • Δυνατότητα κάλυψης μελλοντικών αναγκών.
  • Εύκολη συντήρηση & επάρκεια ανταλλακτικών.
  • Μέγιστη διάρκεια ζωής.